Bokhållarens uggla

Bokhållarens uggla

torsdag 3 juli 2014

RESPONS och HUMTANK - vad är detta?

Vi är många som tycker att humaniora har varit ett eftersatt område i den allmänna diskussionen. Självklart produceras mycket av värde inom de olika humanistiska fakulteterna på våra universitet – märkligt vore det ju annars – men det stannar i alltför stor utsträckning där. Alltför sällan får vi som nu är utanför den akademiska sfären och bara är vanliga tidnings- och för den delen bokläsare veta något om vad som tänks och skrivs. Det är trist. Det är väl i stort sett bara mörkmännen i Svenskt Näringsliv som tycker detta är en god ordning.

Men på senare tid har det börjar ske saker. Tidskriften Respons – ”recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap” - har börjat ges ut på privat initiativ och blivit alltmer oumbärlig. Här kan vi läsa recensioner av aktuella böcker och inte – som fallet oftast är om de överhuvudtaget nämns i dagspressen – månads- eller årsvis efter att de kommit ut. Perspektivet i tidningen är brett och tvärvetenskapligt. Gå in på tidskriftens hemsida eller köp det senaste numret på Pressbyrån så förstår du direkt. Den finns naturligtvis också på Facebook.

Ett annat initiativ är bildandet av Humtank. Dekanerna vid tolv humanistiska fakulteter har skapat denna sk. tankesmedja och man vill med den bygga en bro mellan akademin och allmänheten och visa på nödvändigheten av humaniorans betydelse för – vadå? - jo samhällsutvecklingen! Underbart och fantastiskt. Detta tänker man göra på lite olika sätt. Bland annat ska man resa sig från sitt skrivbord och ge sig in i samhällsdebatten och skapa opinion för att ”främja värdet av humanistisk kunskap och kompetens”. Humtank är nybildad och vi får väl se vad som händer. Man har i vart fall en hemsida och finns i tidens anda också på Facebook. På Respons´ hemsida finns en avsiktsförklaring från Humtank.

Det finns all anledning att vara optimistisk.

Numera har man dörren lite på glänt ...