Bokhållarens uggla

Bokhållarens uggla

torsdag 17 maj 2018

Respons nr 2 maj 2018.


Det finns som bekant en periodika som heter Respons - ”recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap”. Den är ovärderlig för den medborgare som vill hålla sig lite informerad om den viktiga och betydelsefulla utgivning av böcker som av i och för ganska naturliga skäl inte löpande kan kommenteras på dagstidningarnas kultursidor. Generellt har som vi alla märkt utrymmet för recensioner där minskat betydligt de senaste årtiondena. Dessutom har t.ex. Dagens Nyheters kultursida under Björn Wimans ledning, också bortsett från det minskande recensionsutrymmet, sorgligt nog allt mer minskat i betydelse. Själv skriver han ju numera i huvudsak bara sina aggressiva och repetitiva artiklar om Svenska Akademien.

Nå. Från det fullmatade nr 2 2018 vill jag bara i all korthet nämna den artikel av docent Lisa Öberg som kommenterat Ulrika Holgerssons bok Hembiträdet och spelfilmen – stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal och Birgitta Theanders Till arbetslivet – yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-1965; forskaren Karin Grelz kommentar till Ben Hellmans bok Hemma hos Tolstoj – nordiska möten i liv och dikt; ambassadör Staffan Carlssons kommentar till Henrik Berggrens Dag Hammarskjöld – att bära världen. Alla lika viktiga och intressanta (liksom de jag inte nämner här …).


Gör dig själv en tjänst min okände läsare av denna blogg – spring omedelbart till ett bibliotek nära dig och läs själv Respons. Och varför inte prenumerera? Ja, varför inte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar