Bokhållarens uggla

Bokhållarens uggla

onsdag 28 januari 2015

Torbjörn Säfve - Fritänkarna - Alternativ svensk litteraturhistoria.

Så har jag då själv läste Torbjörn Säfves alternativa litteraturhistoria Fritänkarna. I ett tidigare inlägg (klicka här om du vill läsa det) berättade jag vad den gamle välkända professor emeritus Ingemar Algulin tyckte om boken. Han gillade den. Jag tycker också den är bra, men är kanske inte lika entusiastisk.

En man med både breda och djupa kunskaper.

Det hjälpte inte riktigt att jag både har ett intresse för litteratur och litteraturhistoria, läst en och annan mer traditionell sådan innan jag gav mig på Säfve och därtill har ett visst intresse också för den vanliga årtals/kunga-historien. Och inte heller att jag (understundom) kan gilla andras lätt anarkistiska drag och definitivt gillar att mannen/kvinnan i skuggan lyfts fram på bekostnad av olika tiders Kulturmän och att dessa dessutom, när det är berättigat förstås (och när är det inte det?), får ett slag på käften. Allt detta är drag som Säfve har och det märks tydligt, ibland lite väl tydligt måste jag säga, i hans bok. För där har maktens män hela tiden en vässad penna djupt instucken i isterbukarna.

Ska du få full behållning av Säfves bok, menar jag att du nog först bör ha läst någon mer traditionell litteraturhistoria. Annars tror jag du kan komma att stå dig relativt slätt. Jag tror nämligen att du måste veta något litet om de huvudsakliga dragen i den svenska litteraturhistorien för att få full behållning av Säfves bok. Men då kan du läsa den som en både underhållande och kunskapssprängd kompletteringsläsning, dessutom skriven av en författare som har en mer än god hand om det svenska språket.

Nu finns det en hel uppsjö av böcker om svensk litteraturhistoria. Det är bara att gå till biblioteket och fråga. De brukar alla börja med runstenarna – jag har dock läst en ambitiös bok som började med muntlig tradition, hur författaren nu fick grepp om den - och sen i god ordning gå igenom litteraturen pr tidsepok (ni vet forntid, medeltid, renässans etc. etc. ) och kommentera författarna inom epoken och formulera sig intelligent och klokt om dessa, deras böcker, deras roll för samtiden och deras betydelse nu. Och hur viktiga och intressanta de alla naturligtvis är också för den moderna läsaren. Nästan undantagslöst är litteraturhistorikerna lätt bugande, artiga och belevade när man kommenterar enskilda författare. Ett annat gemensamt drag är att ju längre bort från nutid man skriver om, ju större utrymme får både epoken och dess författare. Barnböcker, deckare och annan mer folklig litteratur saknas oftast, om än inte alltid.

Nu vet jag inte längre vilka allmänna referensböcker som man tar upp på litteraturlistorna på universiteten, om man nu ens gör detta längre, men jag skulle för den intresserade vilja rekommendera antingen Göran Häggs ”Den svenska litteraturen” eller ”Litteraturens historia i Sverige” av Bernt Olsson och den nämnde Ingemar Algulin om man vill skaffa sig en snabb överblick över vår litteraturhistoria. En av fördelarna med dessa två böcker är att de är i ett band vardera. Hägg är den som skriver mest personligt. Men det finns alltså andra större och mer ambitiösa verk.

(Sen finns ju också, för den extremt otålige, Henrik Lange och hans två böcker ”80 romaner för dig som har bråttom” och ”96 romaner för dig som fortfarande har bråttom”. Varje bok är komprimerad på en sida med fyra serierutor).


Men varför ska man då (helst) ha läst en mer traditionell litteraturhistoria innan Säfves bok? Det beror helt enkelt på det upplägg han valt för sin bok. Han kallar den ”alternativ svensk litteraturhistoria”. På vilket sätt den är alternativ får läsaren försöka förstå själv, eftersom boken märkligt nog saknar en inledning där urval och utgångspunkter beskrivs och förklaras. (Den saknar också ett register över författare och verk). Men Säfve följer, det står alldeles klart från början, den litteratur som står i någon sorts opposition mot maktens herrar, oavsett om dessa sitter på den politiska, kyrkliga eller intellektuella makten. Och det är ju tilltalande. Men också det som är bokens svaghet.

För har man som läsare av hans bok ingen hum alls om den traditionella litteraturhistoriska periodindelningen, och den kunskap ger oss Säfve inte, blir det svårt att sätta de enskilda författarna i ett sammanhang och rätt förstå Säfves kritik. Och detta alldeles särskilt som Säfve berättar om författarna årtalsvis. Han gör det då onödigt svårt för oss läsare. Han har stora kunskaper och har uppenbarligen läst snart sagt allt som publicerats, men lämnar oss läsare i sticket när han tömmer sin kunskapspåse årtalsvis. Vi läsare ser då inte sammanhangen och de stora dragen. De som Säfve själv ser och säkert vet det mesta om. Varför han väljer att behålla den kunskapen för sig själv är svårt att förstå. Alternativ litteraturhistoria blir då i mycket en svårförståelig litteraturhistoria, och det kan ju rimligen inte varit hans mening. Och då står vi läsare där med frågan: varför gör han på detta viset?

Nå. Nu är det som det är. Säfve börjar med år 1543, som var det år som Gustav Vasas bibel fått spridning till kyrkorna både på landet och i städerna, och slutar 2012. Varje år ges en alldeles egen rubrik – ibland begriplig, ibland inte, inte sällan ganska så uppfriskande. Vilka år kan tänkas rymmas under rubrikerna ”Animala magnetismens år”, ”Den sedliga morgonrodnadens år”, ”Sjukjournalernas år” eller ”Tomhetens år” (under vilken rubrik det inte står ett ord ...). Tänk efter nu, käre ev. läsare (eller titta längst ner …). Under varje rubrik berättar sedan Säfve om en eller flera skrivande personer och då inte alltid traditionella författare, utan också t.ex. lagstiftare, präster och annat löst folk. Och det är ju i sig tilltalande.

Tempot är ganska så rasande. Det blir ju så när han bara har 439 sidor på sig. Han blir ibland/för ofta/inte så sällan väl anekdotisk och liknar då nästan en pamflettförfattare. Egentligen tycker jag att det är först från år 1838 när han kommer in på Almqvist och hans viktiga roman ”Det går an” som boken börjar påminna om en litteraturhistoria. Ännu lite bättre blir han från det därpå kommande sekelskiftet. Men då har mer än två tredjedelar av boksidorna gått åt. Säfve har alltså fastnat i samma gamla fälla som också de mer traditionella litteraturhistorikerna – äldst är bäst, eller ska i vart fall ha mest utrymme. Men det blir väl ofrånkomligt med hans årtalsupplägg.

Nu låter jag kanske lite för negativ. Boken har klara fördelar då den också tar upp författarskap som tycks vara sorgligt bortglömda av alla utom Säfve. Jag vill här ta upp ett enda exempel. Hur många känner till Johannes Olsson, kallad Brånasmeden. Inte många gissar jag. I vart fall gjorde jag inte det. Men Säfve beskriver hans liv och betydelse på ett sådant sätt att jag nu på Bokbörsen – det viktiga antikvariatet på nätet - beställt två böcker av honom. Så kan det gå.

Brånasmeden himself.

Men med det sagt, så finns det alltså svagheter i Säfves bok. Jag har nämnt ett par redan. En annan stor sådan är att den för svensk litteratur internationellt unika del som brukar kallas autodidakterna helt saknar en samlad beskrivning. Jag förstår ju förstås varför – det blir så med bokens själva upplägg. Men jag tycker det är trist. Enskilda författare som tillhör gruppen finns förstås med, även om t.ex. Leon Larsson bara nämns som namn, och t.ex. Harry Martinsons roll och betydelse lyfts fram (”alla autodidakter känner igen sig, alla hemlösa som klamrar sig fast vid litteraturen”). Men min personliga uppfattning är att det inte räcker.

Slut på klagovisan. Säfves bok är trots de brister jag ser mycket läsvärd. Satt i händerna på en ung person kan den säkert verka som en inspiration att kunna gå vidare till andra verk inom litteraturhistorien som ger en annan fördjupning och överblick. Satt i händerna på en gammal man som mig inspirerade den till läsning av sådant som jag inte ens hört talas om. Och glad bli jag av att det i vårt kära fosterland finns en man som har Säfves både breda och djupa kunskaper och som gett sig fan på att förmedla dessa till oss som bara sitter på vår breda bak och läser. Och heder åt förlaget Karneval som gjort detta möjligt.

Fritänkarna : alternativ svensk litteraturhistoria (inbunden)

Jag gav Säfves Fritänkarna fyra stars av fem i betyg.

Och nu kan den som så vill lyssna på Sheila Jordan – Am I Blue?


Facit.
Animala magnetismens år” - 1787
Den sedliga morgonrodnadens år” - 1808
Sjukjournalernas år” - 1945
Tomhetens år” - 2010


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar