Bokhållarens uggla

Bokhållarens uggla

fredag 16 januari 2015

Tidskriften Respons recension av Torbjörn Säfves bok Fritänkarna - Alternativ svensk litteraturhistoria.

Jag har skrivit om tidskriftenRespons här förut, men upprepar mig gärna om just den. Det är alltså en recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, som i år går in på sitt fjärde år och den vänder sig i första hand till oss som tycker att dagstidningarnas bevakning av facklitteraturen kunde vara bättre (och då uttrycker jag mig som många förstår milt). Anslaget i tidningens är brett, redaktionen mångkunnig och dess redaktionsråd imponerande. Nu skall tidningen – läser jag i ledaren för 2014 års sista nummer – ytterligare förstärkas. Förhoppningarna för kommande nummer och år blir därför stora.

Anslaget i tidningen är alltså brett och mångskiftande, men jag begränsar mig här till att försöka återberätta vad som skrivs om en ny litteraturhistoria på svenska – Fritänkarna – Alternativ svensk litteraturhistoria av Torbjörn Säfve. Samma recensent skriver också om boken Under tidens yta – En annorlunda svensk poesihistoria av Jonas Ellerström. Jag lägger här Ellerströms bok åt sidan. Poesihistoria är inte riktigt min påse. Även annat kul och spännande får den intresserade grotta ner sig i själv. Den som vill läsa vad tidningens recensenter skriver om t.ex. En sommar med Montaigne, Hype – bestseller and literary culture, När bara den bästa TV:n var god nog åt barnen, Partiledaren som klev in i kylan, Minnet och elden – en politisk memoar med samtida synpunkter (Pierre Schoris memoarer) och inte minst The Madwoman in the Attic (en klassiker som tidningen menar fortfarande är ”obligatorisk läsning för den som vill förstå den feministiska litteraturvetenskapens utveckling” får helt enkelt börja prenumerera eller åtminstone masa sig i väg till närmaste bibliotek. Där sådana fortfarande finns.

Författaren.

Men Torbjörn Säfve alltså. Honom har jag läst och jag kommer särskilt ihåg ”I Goyas tecken”. Men när jag nu tänkte ta fram den, så är den puts väck. Antagligen har den försvunnit i någon av den skiften av liv och böcker som inträffat genom åren. Och inte alla har varit så frid- och rofyllda som jag läst i olika spalter att de skall vara. Om man är mogen och vuxen, vill säga. Det är väl antagligen där det har brustit. (Men den kan ju också – hemska tanke – vara felsorterad i mitt bibliotek).

Men nu till Fritänkarna. Recensent är Ingemar Algulin, professor emeritus vid Stockholms universitet. Han är entusiastisk och berömmande. Säfves bok börjar 1543 med utgivningen av Gustav Vasas bibel och slutar 2012. I motsats till de flesta andra litteraturhistorier är den inte epokindelad (som i t.ex. renässans, 40-tal, 50-tal etc.) utan Säfve kommenterar de författare han tar upp årtalsvis. Han ger också varje år en alldeles egen och högst personlig rubrik som t.ex. ”Den vita gentianans eller den torkade hundskitens år”. År 2010 lämnar han emellertid helt blankt under rubriker ”Tomhetens år” (sic). Fördelen med detta sätt att organisera sin litteraturhistoria blir då att författarna, med det urval Säfve gör, presenteras i sitt kollegiala och samhälleliga sammanhang. Säfves urval bygger, enligt Algulin, på författare som är oppositionella mot makten – den politiska, kyrkliga och intellektuella makten – och får då en lätt anarkistisk inriktning. Vilket ju bara det känns spännande. Men det innebär ju också att vissa författare som omnämns i andra mer traditionella litteraturhistorier här lämnas åt sidan, medan andra mer okända förmågor lyfts fram. Men de stora elefanterna finns förstås alltid med.

Algulin avslutar sin recension på följande sätt: ”Fritänkarna är en enastående unik bok, en häpnadsväckande explosion av voluminös lärdom och mental energi, byggd på en outsläcklig läsaptit och en otrolig arbetsinsats”.

Litteraturens historia i Sverige (inbunden)
En mycket läsvärd bok av recensenten. 


Kan man annat än att vilja läsa en sådan bok? Nej. Jag har nu för egen del beställd den på Bokus – 214 riksdaler för 439 sidors spännande lärdom. Och vacker att se på lär den också vara.

Fritänkarna : alternativ svensk litteraturhistoria (inbunden)
Säfves bok. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar